Cases

Enkele voorbeelden van realisaties

Begeleiding bij de keuze en implementatie van een nieuwe ICT-infrastructuur

Aanleiding 

Een instelling actief in de bijzondere jeugdbijstand wordt enerzijds geconfronteerd met een verouderde ICT-infrastructuur en anderzijds wordt de software die ze gebruikt voor de ondersteuning van haar diensten niet langer verder ontwikkeld en ondersteund.

Aanpak 

Na een ict-audit en het in kaart brengen van een aantal oplossingen voor de sector van de bijzondere jeugdzorg, worden samen met een werkgroep de criteria voor de selectie van een nieuwe oplossing geformuleerd. Op basis van deze criteria wordt een oplossing en implementatiepartner gekozen, en wordt het implementatieplan uitgewerkt.
Tegelijkertijd wordt een interne medewerker als applicatieverantwoordelijke opgeleid en ondersteund in zijn nieuwe functie.
Tenslotte worden ook de netwerkarchitectuur en de werkstations vernieuwd.

Resultaat

Na afloop van het traject beschikt de onderneming over een "state-of-the-art" en geïntegreerde oplossing voor het elektronisch cliëntendossier, communicatie via email en documentbeheer. De oplossing draait in de cloud, waardoor de investering in de vernieuwde infrastructuur beperkt bleef.

Bekijk uitgewerkte case »