Cases

Enkele voorbeelden van realisaties

Begeleiding van een sales team in een technologiebedrijf

Aanleiding 

Een technologiebedrijf heeft nood aan een vernieuwde salesaanpak. Het bedrijf slaagt er niet meer in bijkomende verkoop te realiseren bij zijn bestaande klanten, noch nieuwe klanten aan te trekken.

Aanpak 

Om tot een vernieuwde sales aanpak te komen, moet eerst puin geruimd worden op het vlak van productaanbod en moet de aanpak van de lopende projecten grondig herzien worden.
Daarna kan er, na een analyse van het bestaande verkoopproces, een aanvang gemaakt worden met het bepalen van een nieuwe verkoopstrategie, gevolgd door een intensieve individuele begeleiding van het sales team.

Resultaat

Na afloop van het begeleidingstraject slaagt het bedrijf er terug in enerzijds extra omzet te realiseren bij zijn bestaande klanten en anderzijds nieuwe klanten aan te trekken.

Bekijk uitgewerkte case »