Privacy

Laurion beseft dat privacy erg belangrijk is. Wij doen er dan ook alles aan om uw persoonlijke levenssfeer te respecteren door de privacywetgeving ter zake toe te passen. Wat dit concreet betekent, vindt u hieronder terug:

Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is Laurion BV, met maatschappelijke zetel te 3130 Begijnendijk, Baalsesteenweg 57. Indien u vragen heeft met betrekking tot dit privacy beleid of de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, kan u ons op de volgende manieren contacteren: per mail via info@laurion.be of via het contactformulier op www.laurion.be.

Hoe en welke persoonlijke gegevens verzamelt Laurion?

Laurion houdt enkel persoonlijke gegevens bij die u zelf aan ons meedeelt via het contactformulier op onze website www.laurion.be.

Laurion kan ook foto’s nemen tijdens haar activiteiten. Vooraleer deze gebruikt worden voor promotionele doeleinden, zal uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor gevraagd worden.

Waarvoor gebruikt Laurion uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden enkel gebruikt in functie van rechtstreekse communicatie door Laurion.

Daarnaast doet Laurion een beroep op derden voor technische ondersteuning: het verzorgen van de IT-infrastructuur, het hosten van de database… Met elk van deze partners werd een verwerkingsovereenkomst afgesloten om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen.

We geven uw contactgegevens nooit door aan derden (technische ondersteuning uitgezonderd).

Hoe lang bewaart Laurion uw persoonlijke gegevens?

Laurion houdt uw gegevens 3 jaar bij of tot u aangeeft dat uw gegevens verwijderd dienen te worden.

Verwerkt Laurion uw gegevens op een veilige manier?

Uw gegevens worden op een veilige manier verwerkt. Hiervoor maakt Laurion gebruik van verschillende beveiligingstechnologieën en -maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking.

Wat kan ik zelf doen met betrekking tot mijn persoonlijke gegevens?

Wilt u uw gegevens inkijken, iets wijzigen in deze gegevens, neem dan contact op met Laurion (info@laurion.be) of via het contactformulier op www.laurion.be.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen (info@laurion.be) of via het contactformulier op www.laurion.be. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement

Laurion kan haar privacyverklaring wijzigen. Van deze eventuele wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 10 januari 2019. Oudere versies van onze privacyverklaring zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail op info@laurion.be als u deze wilt raadplegen.
Heeft u nog vragen of bedenkingen? Stuur een mail naar: info@laurion.be of gebruik het contactformulier op www.laurion.be.