Cases

Enkele voorbeelden van realisaties

Mentoring van een startend ondernemer

Aanleiding

Een startend ondernemer, actief in de energiesector, wenst een ervaren ondernemer als mentor.

Aanpak

Gedurende een traject van ruim 2,5 jaar bespreken we, telkens op basis van een door de ondernemer opgestelde agenda, gedurende maandelijkse besprekingen van 2 uur het reilen en zeilen van de onderneming en zijn uitdagingen, zowel privé als zakelijk, onder het motto "niets moet, alles mag".
In het begin van dit traject primeert voor mij als mentor om de startend ondernemer bij de les te houden zodat hij niet de focus verliest, en hem te ondersteunen met een aantal praktische adviezen met name op het vlak van personeelsmanagement en het afscheid nemen van zijn medevennoot. In het laatste jaar van de begeleiding ligt de nadruk eerder op het voorbereiden van de volgende fase van de onderneming.

Resultaat

Tegen het einde van het mentoring traject slaagt de startend ondernemer erin subsidies en extra kapitaal aan te trekken om zo over te gaan naar de volgende levensfase van het bedrijf.

Interim management van een softwarebedrijf

Aanleiding 

Een softwarebedrijf, actief op het vlak van de verkoop en implementatie van ERP oplossingen en onderdeel van een grotere groep, heeft behoefte aan een nieuw management.

Aanpak 

Na een eerste studieronde wordt al snel duidelijk dat het bedrijf de voorbije jaren een aantal projecten is aangegaan die de limieten van haar kunnen opzocht een zelfs overschreed. Hierdoor ontstonden een aantal verzuurde relaties met klanten. Ook een aantal medewerkers is aan herbronning toe. 
Er wordt schoon schip gemaakt door projecten af te werken en/of af te sluiten. Ook met medewerkers wordt gesproken over hun toekomst binnen het bedrijf en in een aantal gevallen wordt er afscheid genomen.

Resultaat

Na een kritische evaluatie van het toekomstige potentieel wordt beslist het bedrijf aan een aantal partijen te koop aan te bieden, wat uiteindelijk resulteert in een verkoop binnen een termijn van 6 maanden.

Begeleiding bij de keuze en implementatie van een nieuwe ICT-infrastructuur

Aanleiding 

Een instelling actief in de bijzondere jeugdbijstand wordt enerzijds geconfronteerd met een verouderde ICT-infrastructuur en anderzijds wordt de software die ze gebruikt voor de ondersteuning van haar diensten niet langer verder ontwikkeld en ondersteund.

Aanpak 

Na een ict-audit en het in kaart brengen van een aantal oplossingen voor de sector van de bijzondere jeugdzorg, worden samen met een werkgroep de criteria voor de selectie van een nieuwe oplossing geformuleerd. Op basis van deze criteria wordt een oplossing en implementatiepartner gekozen, en wordt het implementatieplan uitgewerkt.
Tegelijkertijd wordt een interne medewerker als applicatieverantwoordelijke opgeleid en ondersteund in zijn nieuwe functie.
Tenslotte worden ook de netwerkarchitectuur en de werkstations vernieuwd.

Resultaat

Na afloop van het traject beschikt de onderneming over een "state-of-the-art" en geïntegreerde oplossing voor het elektronisch cliëntendossier, communicatie via email en documentbeheer. De oplossing draait in de cloud, waardoor de investering in de vernieuwde infrastructuur beperkt bleef.

Bekijk uitgewerkte case »

Begeleiding van een sales team in een technologiebedrijf

Aanleiding 

Een technologiebedrijf heeft nood aan een vernieuwde salesaanpak. Het bedrijf slaagt er niet meer in bijkomende verkoop te realiseren bij zijn bestaande klanten, noch nieuwe klanten aan te trekken.

Aanpak 

Om tot een vernieuwde sales aanpak te komen, moet eerst puin geruimd worden op het vlak van productaanbod en moet de aanpak van de lopende projecten grondig herzien worden.
Daarna kan er, na een analyse van het bestaande verkoopproces, een aanvang gemaakt worden met het bepalen van een nieuwe verkoopstrategie, gevolgd door een intensieve individuele begeleiding van het sales team.

Resultaat

Na afloop van het begeleidingstraject slaagt het bedrijf er terug in enerzijds extra omzet te realiseren bij zijn bestaande klanten en anderzijds nieuwe klanten aan te trekken.

Bekijk uitgewerkte case »